+Halle

Cbz3Lv8W0AAnnXE[1].jpg
high-seat_web-1024x783[1].jpg
Halle-Nest-21[1].png

+Halle er en tradisjonsrik, dansk møbelprodusent til kontraktmarkedet, men de er på ingen måte tradisjonsbundne. Tvert imot.

+Halle vil utfordre måten vi tenker og organiserer kontorer og offentlige rom.

Kontorlandskapene endres. Måten vi bruker offentlige rom på endres. Nye krav stilles. +Halle undersøker, analyserer og tenker nøye igjennom hvordan de kan lage møbler som gjør at de som bruker dem får mest mulig ut av sine omgivelser. Målsetningen er at møblene skal bidra til stemningsfulle og dynamiske offentlige rom, og samtidig møte et behov.

En vel gjennomtenkt forbedring av våre "human spaces" rett og slett.